Tel.: 02-54435510, Pondelok - Piatok 9:30-18:00

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Párny týždeň 5% zľava na sklo a nepárny týždeň 5% zľava na porcelán.